JOHA Trust

Med JOHA och BARBROFLICKORNA i 20 år

joha-jubileumsskrift-omslag (2).jpg

JOHAfonden och JOHA Trust i Tanzania har haft ett framgångsrikt samarbete i 20 år. Ett resultat är att över 2000 flickor har utbildats och tagit examen vid Barbroskolan. Många av dem kommer från familjer som inte haft råd att låta sina döttrar gå i skola om de inte fått bidrag från skolans stipendiefond för att betala skolavgifterna. JOHAfonden har genom egna insamlingar, stöd från Radiohjälpen, Stiftelsen Childhood och Forum Syd bidragit med ca 15 milj. kr till stipendiefonden och på så sätt medverkat till att nära 1000 flickor kunnat få en högkvalitativ utbildning som motsvarar svensk högstadie- och gymnasie-utbildning. Det har hänt mycket på skolområdet i Tanzania sedan JOHAfonden och JOHA Trust började sitt samarbete. Vi söker därför nya vägar att fortsätta arbetet för flickors utbildning i Barbro Johanssons anda.

Beställ skriften “Med JOHA och Barbroflickorna i 20 år” från ordforande@johafonden.com så kan du läsa mer om resultaten från 20 års samarbete och om framtidsplanerna.

Årsmötet 2018

Anna Tibaijuka, initiativtagare och grundare av JOHA Trust och Barbroskolan, samtalade med JOHAfondens ordförande Gun-Britt Andersson om Barbroskolans tillkomst, skolans och elevernas framgångar och tankar kring framtiden.  Därpå följde årsmötesförhandlingar och dragning i "Betongdockelotteriet".  Tio personer hade köpt lotter à 1 000 kr/st och bidrog på så sätt till Barbroskolans stipendiefond. 

IMG_9876.JPG
IMG_9877.JPG

Barbroskolan och JOHA Trust påverkas inte av politisk turbulens

Tanzanias president Kikwete, som är på besök i Sverige, försäkrade JOHAfondens ordförande Gun-Britt Andersson att Barbroskolan och JOHA Trust inte påverkas av den sk spärrkontohärvan och den politiska turbulens som uppstått därefter och som bl a berört JOHA Trusts styrelseledamot Anna Tibaijuka.  

JOHAfonden betalar ut 1 000 000 kr till Barbroskolans stipendiefond

 

500 000 kr från Radiohjälpen och 500 000 kr av JOHAfondens egna insamlade medel har betalats ut till JOHA Trust i Tanzania. Hela beloppet går till Barbroskolans stipendiefond för att användas till att betala skolavgifterna för behövande flickor. Utbetalningen gjordes efter att JOHAfonden fått resultatet från den särskilda revision som gjorts i Tanzania av den ifrågasatta donationen som JOHA Trust, via Anna Tibaijuka, fått av den tanzaniske affärsmannen Rugemalira. Donationsbeloppet har i sin helhet tillförts skolan och använts för att bygga sovsalar.

 

 

 

 

JOHAfonden skjuter upp utbetalning till Tanzania

JOHA Trust i Tanzania har fått en ifrågasatt donation från ett företag i Tanzania. Pengarna har bl a använts för byggnation av sovsalar vid Barbroskolan. Omständigheterna kring donationen är problematiska och styrelsen för den svenska JOHAfonden granskar därför eventuella konsekvenser för Barbroskolan och skjuter på planerad utbetalning för stipendier 2015. Läs mer här