JOHAfonden betalar ut 1 000 000 kr till Barbroskolans stipendiefond

 

500 000 kr från Radiohjälpen och 500 000 kr av JOHAfondens egna insamlade medel har betalats ut till JOHA Trust i Tanzania. Hela beloppet går till Barbroskolans stipendiefond för att användas till att betala skolavgifterna för behövande flickor. Utbetalningen gjordes efter att JOHAfonden fått resultatet från den särskilda revision som gjorts i Tanzania av den ifrågasatta donationen som JOHA Trust, via Anna Tibaijuka, fått av den tanzaniske affärsmannen Rugemalira. Donationsbeloppet har i sin helhet tillförts skolan och använts för att bygga sovsalar.