Våra bidrag till skolans stipendiefond används för att betala skolavgifterna för studiebegåvade fattiga flickor vid Barbroskolan

 


JOHAfonden

JOHAfonden, är en förkortning för Stödföreningen för Barbro Johanssons Fond för flickors Utbildning i Tanzania. Föreningen bildades 1999 för att stödja stiftelsen JOHA Trust i Tanzania. JOHAfonden är en fristående ideell förening i Sverige som är religiöst och politiskt obunden.

I Tanzania kostar det pengar att gå i högstadium och gymnasium. Oavsett om skolan drivs i statlig eller privat regi. Fattiga familjer har därför inte råd att låta sina barn, särskilt flickor, studera vidare.

JOHAfondens huvuduppgift är därför att samla in pengar och att söka bidrag för att betala skolavgifter vid Barbroskolan för fattiga flickor som annars inte skulle ha råd att utbilda sig på högstadie- och gymnasienivå. Vi har också hjälpt till med att utveckla skolans rekryteringsmetoder, pedagogik, jämställdhetssträvanden och utbildning i kvinnligt ledarskap. Vi har tidigare också kunnat bidra med utrustning till skolan.

Egna insamlingar och bidrag från Radiohjälpen, Forum Syd och Childhood har gjort att vi genom åren kunnat stötta JOHA Trust med drygt 12 miljoner kronor. Nästan allt har gått till Barbroskolans stipendiefond och använts för att flickor från fattiga hem ska kunna gå i skolan. Vår ambition är att kunna stötta Barbroskolan med minst 1 milj kronor/år. JOHAfonden har inga anställda och styrelsen arbetar ideellt. Medlemsavgifter används för att betala administrationskostnader.

JOHA Trust är en fristående icke vinstdrivande stiftelse i Tanzania (en sk NGO, non government organisation). Den äger och driver Barbroskolan. Stiftelsen och skolan har fått namn efter den svenska missionären och läraren Barbro Johansson som var en drivande förkämpe för flickors utbildning.

Så här säger JOHAfondens ordförande Gun-Britt Andersson:

"Den tanzaniska kvinnorörelsen startade JOHA Trust för
att flickor skulle få lika bra utbildning som pojkar. Jag står 
helhjärtat bakom det målet och arbetar för JOHAfonden 
för att ge de Tanzaniska systrarna mitt stöd."