Missionär, lärare och visionär

Stiftelsen och skolan har fått namn efter den svenska missionären och läraren Barbro Johansson. Barbro kom till Tanzania på 1940-talet, blev så småningom tanzanisk medborgare och parlamentsledamot. Hela livet kämpade hon för flickors utbildning. Hon hedrades därför genom att ge namn åt stiftelsen och skolan.

Barbro Johansson var en hängiven pedagog och kämpade för flickors rätt till utbildning. ”Mama Barbro”, som hon kallades, engagerade sig tidigt i kampen för politisk självständighet och deltog aktivt i Tanzanias frihetssträvanden.

Barbro blev nära vän med landets första president Julius Nyerere. Hon utsågs till parlamentsledamot och spelade en viktig roll i utbildningsfrågor på olika plan. 

Barbro var också med om att starta landets första flickskola över grundskolenivån. Hon blev senare färgstark rektor för en av landets mest kända flickskolor med rykte om att ha en mycket hög kvalitet i utbildningen. Hon medverkade också till att utveckla vuxenutbildningen och hade en ledande roll i de alfabetiseringskampanjer som gav Tanzania särskilda utmärkelser från UNESCO. 

Många av dagens framstående kvinnor i Tanzania har Barbro Johansson att tacka för den chans de fick till utbildning. Innan Barbro Johansson dog i december 1999 fick hon uppleva att hennes livsverk inspirerade till bildandet av JOHA Trust i Tanzania.

Anna Wieslander har skrivit om Barbro Johansson i boken Hem till Tanzania utgiven av Rabén & Sjögren år 1989.