Varför vi behövs

Vi bidrar till skolans stipendiefond som gör det möjligt för flickor från fattiga familjer att gå i sekundärskolan, som motsvarar vårt högstadium och gymnasium. Att fortsätta i skolan efter den sjuåriga grundskolan kostar pengar i Tanzania. Pengar som fattiga familjer inte har. Vi vill ge studiebegåvade flickor från fattiga familjer en chans till en bra utbildning som bl a kan leda till att de kan försörja sig själva och sina familjer.

Vi behöver bidra med 1-2 miljoner kr per år. Det är en utmaning. Vi gör vårt bästa för att samla in pengar genom eget insamlingsarbete men vi söker också pengar från andra organisationer som Radiohjälpen (Världens Barn), Childhood, Forum Syd m.fl)

Så här säger Lisbeth Palme som är JOHAfondens hedersordförande:

"Barbroskolan ska ge flickor i Tanzania kunskaper och möjligheter att förstå sitt samhälle, men också världen utanför. Skolan ska bidra till att flickor deltar i samhällets utmaningar. Det handlar om kunskap men också om medvetenhet, självkänsla och värderingar. En omsorgsfull och respektfull vägledning av unga människor är av avgörande betydelse för hur deras värderingar kommer att formas."