Barbroskolan är en internatskola. Den ligger strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam och erbjuder flickor en fyra eller sex års utbildning ovanpå den sjuåriga grundskolan. Den kallas sekundärskola och motsvarar närmast svenska skolans högstadium och gymnasium. Eleverna kommer från hela landet.


Historia

 

Barbroskolan ägs och drivs av en fristående icke vinstdrivande stiftelse - JOHA Trust - i Tanzania. Den har sin bakgrund i den tanzaniska kvinnorörelsen och grundades av en grupp privatpersoner i landet. 

Stiftelsens flickskolor ska ge undervisning av god kvalitet och vara goda exempel för andra. Man vill dessutom visa att flickor, också de från fattiga hem, och som får chansen till fortsatt utbildning kan klara skolan lika bra som pojkar. Barbroskolan är JOHA Trusts första skola. Den startade år 2000 med 40 elever och har nu drygt 600. De första eleverna kom alla från familjer som inte hade råd att betala skolavgifter för sina döttrar. Vare sig i offentliga eller privata skolor. Flickorna fick därför stipendier för att gå i Barbroskolan. De begåvade och motiverade eleverna presterade snabbt goda resultat i regionala och nationella prov. Skolan fick gott rykte som kvalitetsskola och blev mycket efterfrågad. Familjer med goda ekonomiska resurser väljer därför att låta sina döttrar ansöka om plats i skolan – ofta som alternativ till att skicka döttrarna utomlands för att få god utbildning.

joha_thumb.png

Nuläge

 

Alla elever går ut Barbroskolan med godkända provresultat. De som fullföljt sina sex år har universitetsbehörighet. Ambitiösa, motiverade elever och skickliga, engagerade lärare gör att Barbroskolan fortsätter att placera sig högt i nationella jämförelser. Eleverna rekryteras från hela landet. Konkurrensen om studieplatserna är hård. Resultatet från inträdesprov och tidigare betyg styr intagningen – inte pengar.

Den akademiska utbildningen kompletteras med undervisning i jämställdhet, ledarskap och samhällsfrågor, idrott och konst & design.

Undersökningar visar att en majoritet av flickorna går vidare till högre studier men många går också direkt ut i yrkeslivet.

Antalet betalande elever dominerar nu och andelen stipendiater har sjunkit till ca 20 %. Mer pengar behövs för att skolans mål om att ge fattiga flickor möjlighet till kvalificerad utbildning och en god framtid.


Resultat

 

En internationell utvärdering som gjorts bedömde att skolan utgjorde en ”nationell tillgång”. Det är ett fint betyg. Barbroskolans flickor får utbildning av god akademisk klass men de förbereds också för livet utanför skolan genom stärkt självförtroende, ledarskapsträning och samhällsorientering. Skolan har under sin korta verksamhetstid uppnått imponerande resultat.

 

  • Skolan placerar sig alltid bland de bästa skolorna i landet i nationella prov.
  • Alla elever som går ut får universitets-behörighet.
  • Hälften av de utexaminerade gick vidare till högre studier visar en undersökning.
  • Fattiga flickor får möjlighet till utbildning som kan leda till att de kan försörja sig och sina familjer (”att utbilda en flicka är att utbilda en familj”).
  • Skolan bidrar till utjämning mellan flickor och pojkar och våra insatser till utjämning mellan fattig och rik.
  • Flickor från olika stammar, geografiska områden, religioner och socialgrupper blandas i en internatskola under 4-6 år - det är i sig en utvecklingsinsats.
  • Eleverna vid Barbro Johanssons skola får nätverk som kan vara av betydelse för samhällets fortsatta utveckling och ekonomiska tillväxt 
  • Flickor  från fattiga familjer kan bli motorer i samhällsutvecklingen genom att få arbete, politiska eller andra positioner som ger inflytande eller som bidrar till andras kunskap och utveckling.

Besök Barbroskolans hemsida www.johatrust.ac.tz