JOHAfondens personuppgiftspolicy

I maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft - och ersatte vår personuppgiftslag (PUL). Det innebär att nya regler gäller för hur bl a föreningar ska hantera personuppgifter. JOHAfondens personuppgiftspolicy finns under hemsidans flik “OM OSS”. Klicka sedan på JOHAfonden och du hittar vår Personuppgiftspolicy bland dokumenten längst ner på vänstra sidan.

Läs mer om dataskyddsförordningen GDPR på  https://gdpr.se/


JOHAfondens årsmöte 2019

Årsmötet äger rum TORSDAGEN den 25 APRIL kl.18 i Viktor Rydberg Gymnasium, Odenplan, Frejgatan 30 i Stockholm, fjärde våningen. Kallelse kommer att skickas till medlemmar och vänner i början av april. Om du inte fått en kallelse, men vill vara med på årsmötet, så kan du beställa en kallelse via vår ordförande. Gå in på hemsidans flik “om oss” och välj kontakta oss. Du kan maila direkt eller via formuläret som finns där.

Med JOHA och BARBROFLICKORNA i 20 år

joha-jubileumsskrift-omslag (2).jpg

JOHAfonden och JOHA Trust i Tanzania har haft ett framgångsrikt samarbete i 20 år. Ett resultat är att över 2000 flickor har utbildats och tagit examen vid Barbroskolan. Många av dem kommer från familjer som inte haft råd att låta sina döttrar gå i skola om de inte fått bidrag från skolans stipendiefond för att betala skolavgifterna. JOHAfonden har genom egna insamlingar, stöd från Radiohjälpen, Stiftelsen Childhood och Forum Syd bidragit med ca 15 milj. kr till stipendiefonden och på så sätt medverkat till att nära 1000 flickor kunnat få en högkvalitativ utbildning som motsvarar svensk högstadie- och gymnasie-utbildning. Det har hänt mycket på skolområdet i Tanzania sedan JOHAfonden och JOHA Trust började sitt samarbete. Vi söker därför nya vägar att fortsätta arbetet för flickors utbildning i Barbro Johanssons anda.

Beställ skriften “Med JOHA och Barbroflickorna i 20 år” från ordforande@johafonden.com så kan du läsa mer om resultaten från 20 års samarbete och om framtidsplanerna.

JOHAfondens hedersordförande Lisbeth Palme har avlidit

Lisbeth deltog vid grundandet av JOHAfonden och var under en period föreningens ordförande och blev därefter fondens hedersordförande. Hon deltog genom alla åren med ett stort engagemang för Barbroskolan och stöttade på många olika sätt JOHAfondens arbete för flickors utbildning vid skolan. När Barbroskolan invigdes vid millenieskiftet var Lisbeth närvarade och ett av skolans elevhem har fått hennes namn.

 Ni som vill minnas Lisbeth och hennes arbete för att fattiga flickor skulle kunna vidareutbilda sig vid Barbroskolan kan ge en gåva till JOHAfondens 90-konto 90 06 07-3.
Ange ”Lisbeth” vid betalningen.

Barbroflickor utanför Lisbeth Palme Dormitory

Barbroflickor utanför Lisbeth Palme Dormitory

Den nya dataskyddsförordningen

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft - och ersätter vår personuppgiftslag (PUL) - vilket innebär nya regler om hur personuppgifter ska hanteras av företag och föreningar. Som medlem och gåvogivare till JOHAfonden har du rätt att få se dina personuppgifter, begära ändringar eller be att de raderas helt. 

Är du betalande medlem, eller om du vid något tillfälle skänkt en gåva till JOHAfonden, har vi vid inbetalningen fått ditt namn och adress. Den informationen registreras i vår medlemsförteckning och givarförteckning. Styrelsen använder informationen för utskick av informationsbrev och tackbrev. Ingen annan har tillgång till den informationen. Väljer du att säga upp ditt medlemsskap raderas dina uppgifter omgående.

 

Läs mer om dataskyddsförordningen GDPR på  https://gdpr.se/

Årsmötet 2018

Anna Tibaijuka, initiativtagare och grundare av JOHA Trust och Barbroskolan, samtalade med JOHAfondens ordförande Gun-Britt Andersson om Barbroskolans tillkomst, skolans och elevernas framgångar och tankar kring framtiden.  Därpå följde årsmötesförhandlingar och dragning i "Betongdockelotteriet".  Tio personer hade köpt lotter à 1 000 kr/st och bidrog på så sätt till Barbroskolans stipendiefond. 

IMG_9876.JPG
IMG_9877.JPG

Utbytesprogrammet mellan Barbroskolan och VRGgymnasierna i Stockholm fortsätter

Det fina samarbetet mellan Barbroskolan och Viktor Rydberggymnasierna i Stockholm fortsätter. Fiona och Felisiter från Barbroskolan är i Stockholm under några vinterveckor och i sommar åker deras värdar Lovisa och Alice till Barbroskolan. Utbytesprogrammet ger ungdomarna unika inblickar i varandras vardag och bidrar till intresse och förståelse av vår globala värld.

Det fina samarbetet mellan Barbroskolan och Viktor Rydberggymnasierna i Stockholm fortsätter. Fiona och Felisiter från Barbroskolan är i Stockholm under några vinterveckor och i sommar åker deras värdar Lovisa och Alice till Barbroskolan. Utbytesprogrammet ger ungdomarna unika inblickar i varandras vardag och bidrar till intresse och förståelse av vår globala värld.