Tanzania

     

 

 

 

ETT SPÄNNANDE LAND!

Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och har en folkmängd på närmare 50 miljoner människor. Det är ett land med lovande utveckling och stor potential. Turismen växer och besökarna njuter av det unika djurlivet i nationalparkerna, de fantastiska stränderna längs Indiska oceanen, de myllrande städerna och inte minst landets invånare.

Tanzania i ett nötskal:

 • Befolkningstillväxt 3,0 %
 • Förväntad livslängd 60 år
 • BNP-tillväxt/år 7,0 %
 • BNP/invånare ca 1500 USD/år
 • Andel som lever i extrem fattigdom 33 %
 • Läs och skrivkunnighet 73 %
 • Andel barn som börjar grundskolan 98 %
 • Andel som går i högstadium/gymnasium 5 %
 • Andel som klarar högstadieproven 34 %
 • Andel flickor som börjar i gymnasiet ca 50 %

Tanzanias skolsystem innefattar 2 år i förskola, 7 år i grundskolan, 4 år i sekundärskolan plus 2 högskoleförberedande år. Efter självständigheten i början av 1960-talet satsade Tanzania stora resurser på utbildning. När ekonomin gick tillbaka på 1990-talet drabbades skolväsendet hårt med följd att andelen läs- och skrivkunniga minskade. I dag är mer än var fjärde tanzanier analfabet.

Sekundärskolorna växer i antal och är både privata och offentliga. Skolavgifter tas ut i alla skolor och kvaliteten mellan skolorna växlar kraftigt. Tillgång på rimligt kvalificerade lärare har inte alls matchat de kvantitativa ambitionerna. Kvaliteten har blivit lidande. Det visas av att i landet som helhet godkändes bara 35 % av eleverna i examensproven 2012 efter fyra år i sekundärskola. I Barbroskolan klarar samtliga elever examensproven. 

Se tanzaniabilder!