JOHAfonden har ca 200 medlemmar men inga anställda. Alla JOHAfondens styrelseledamöter arbetar ideellt för fonden.


Bli medlem

För 250 kr/år kan du bli medlem i JOHAfonden. För 3 000 kr blir du livstidsmedlem. Vill du att ditt företag ska bli medlem så kostar det 1 000 kr/år. Medlemsavgiften betalar du in på plusgirokonto 11 84 35-7. Din medlemsavgift används för att täcka våra administrationskostnader så att alla pengar vi får genom insamling kan gå till Barbroskolans stipendiefond.

  • Som medlem kan du påverka verksamheten.

  • Du blir inbjuden till vårt årsmöte och andra aktiviteter

  • Du får verksamhetsberättelser och medlemsbrev

 

Röster om JOHAfonden:

"Med ökat inflytande för kvinnor får vi en bättre värld - det bidrar jag till genom att vara med i JOHAfonden." – Helena


"Jag stödjer JOHAfonden därför att jag personligen sett resultatet av dess viktiga arbete." – Catharina

 

"Jag är medlem därför att flickors utbildning är viktigare än någonting annat i världen och jag vill stötta dem som jobbar med detta." – Gunilla


"En av de viktigaste åtgärderna för att få en bättre värld är utbildning till alla, och än viktigare är utbildning till alla tjejer." – Mattias