BLI SPONSOR

Ditt företag kan teckna sponsoravtal med JOHAfonden. Det innebär att företaget blir en regelbunden bidragsgivare till Barbroskolans stipendiefond. Beloppet behöver inte vara stort - alla bidrag är välkomna! 

Som motprestation åtar vi oss att på hemsidan visa att företaget är sponsor. Företaget kan också i sin marknadskommunikation ange att det sponsrar flickors utbildning i Tanzania genom bidrag till Barbroskolan. Vill du veta mer: gå till fliken kontakt ovan och ring eller maila till ordförande eller vice ordförande.