SKATTEREDUKTION för GÅVA

dekl.JPG

JOHAfonden har bl a av kostnadsskäl valt att inte ansöka om skattereduktion för gåva. Att ansöka om skattebefrielse kostar 10 000 kr.

Om ansökan beviljas är årsavgiften 7 000 kronor. Vi anser att det är en för stor kostnad för oss som finansierar verksamheten med medlemsavgifter och frivilligarbete. Dessutom är vi inte säkra på att det skulle ge oss mer gåvor.  Och administrationen med att registrera och skicka ut kontrolluppgifter enligt Skattemyndighetens krav känns för betungande. Våra givare får i stället för kontrolluppgift ett tack när vi skickar ut handlingar till årsmötet. Den nya regeringen har föreslagit att skattereduktionen avskaffas.