JOHAfonden har ca 200 medlemmar men inga anställda. Alla JOHAfondens styrelseledamöter arbetar ideellt för fonden.

Bli medlem

För 200 kr/år kan du bli medlem i JOHAfonden. För 3 000 kr blir du livstidsmedlem. Vill du att ditt företag ska bli medlem så kostar det 1 000 kr/år. Medlemsavgiften betalar du in på plusgirokonto 11 84 35-7. Din medlemsavgift används för att täcka våra administrationskostnader så att alla pengar vi får genom insamling kan gå till Barbroskolans stipendiefond.

  • Som medlem kan du påverka verksamheten

  • Du blir inbjuden till vårt årsmöte och andra aktiviteter

  • Du får verksamhetsberättelser och medlemsbrev

Några röster om JOHAfonden:

Helena:
Med ökat inflytande för kvinnor får vi en bättre värld - det bidrar jag till genom att vara med i JOHAfonden.

Catharina:
Jag stödjer JOHAfonden därför att jag personligen sett resultatet av dess viktiga arbete.

Hans:
Utbildning av flickor är bland det bästa man kan göra för utvecklingen av ett samhälle. I Tanzania är det viktigt att också begåvade flickor från enkla förhållanden ges en chans att vidareutbilda sig för att kunna spela en roll för sin egen, familjens, lokalsamhällets och landets utveckling.

Gunilla:
Jag är medlem därför att flickors utbildning är viktigare än någonting annat i världen och jag vill stötta dem som jobbar med detta.

Mattias:
En av de viktigaste åtgärderna för att få en bättre värld är utbildning till alla, och än viktigare är utbildning till alla tjejer. Här gör JOHAfonden en enorm insats. Därför vill vi ge ett bidrag till deras fortsatta kamp.

 

Läs våra dokument

  • Stadgar

  • Årsredovisningar

  • Medlemsbrev

  • Årsmötesprotokoll

  • Andra medlemsdokument