Den nya dataskyddsförordningen

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft - och ersätter vår personuppgiftslag (PUL) - vilket innebär nya regler om hur personuppgifter ska hanteras av företag och föreningar. Som medlem och gåvogivare till JOHAfonden har du rätt att få se dina personuppgifter, begära ändringar eller be att de raderas helt. 

Är du betalande medlem, eller om du vid något tillfälle skänkt en gåva till JOHAfonden, har vi vid inbetalningen fått ditt namn och adress. Den informationen registreras i vår medlemsförteckning och givarförteckning. Styrelsen använder informationen för utskick av informationsbrev och tackbrev. Ingen annan har tillgång till den informationen. Väljer du att säga upp ditt medlemsskap raderas dina uppgifter omgående.

 

Läs mer om dataskyddsförordningen GDPR på  https://gdpr.se/