TACK till alla generösa bidragsgivare till JOHAfonden 2014!

JOHAfondens styrelse och flickorna i Barbroskolan vill tacka för alla bidrag till stipendiefonden 2014! Flickor från familjer som inte har råd att delvis eller inte alls betala skolavgifterna får stipendier så att de ska kunna gå i skolan. Vi tackar för att ni hjälpt oss finansiera de ambitiösa och duktiga flickorna vid Barbroskolan ett år till!  Läs mer här