GLÄDJANDE BESKED - Radiohjälpen stödjer Barbroskolan i fyra år till

JOHAfonden får sammanlagt 1,6 milj kr i bidrag från Radiohjälpen för stipendier till flickor vid Barbroskolan under de kommande fyra åren.  Bidraget avslutar Radiohjälpens stöd till detta viktiga skolprojekt som man kommer att ha stöttat med pengar under 20 år.