JOHAfonden har fått 500 000 kr av RADIOHJÄLPEN

klassrum 2012.jpg

Radiohjälpen har i år beviljat JOHAfonden 500 000 kr för att tillsammans med fondens egna insamlade medel användas för att betala skolavgifter för flickor i Barbroskolan som kommer från mycket fattiga familjer. Pengarna skickas till Tanzania i slutet av året för att användas för stipendier 2015.