Vi byter logga!

Vi byter logga och kallar oss numera för JOHAfonden.

Vi är fortfarande Stödföreningen för Barbro Johanssons Fond för Flickors Utbildning i Tanzania - JOHA Trust , men namnet är så långt och otydligt att vi i vardagslag vill kalla oss JOHAfonden. Samtidigt vill vi ta nya tag i vårt insamlingsarbete för att bidra till Barbroskolans stipendiefond. Vi hoppas på rekord i våra egna insamlingar i år. Hjälp oss gärna med JULGÅVOR TILL PG 90 06 07-3